Persiapan PERJUSA 2019 SDIT Wirausaha Indonesia

Persiapan PERJUSA 2019 SDIT Wirausaha Indonesia

Program tahunan SDIT Wirausaha Indonesia bulan Agustus 2019 adalah pelaksanaan Perkemahan Jumat Sabtu (PERJUSA) yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat-Sabtu, 23-24 Agustus 2019.

Lokasi kemah berada di halaman parkir sekolah. Program ini betujuan untuk melatih kemandirian siswa SDIT Wirausaha Indonesia khususnya siswa kelas 3.